Twitter

Kontaktirajte svetovalca

Želite več informacij?

PhoneIcon 01 200 22 80
EmailIcon

Gama System eDocs v podjetjih METREL in METREL Mehanika

06. december 2007

V Gama System smo prepričani, da prehod na elektronsko poslovanje ponuja številne priložnosti, saj je moč s sistemskim pristopom in celovito integrirano rešitvijo doseči izjemne prihranke časa, prostora in ostalih stroškov, povezanih z obvladovanjem dokumentacije. To omogoča predvsem racionalizirati in pohitriti notranje procese in komuniciranje z okoljem (s poslovnimi partnerji in državnimi uradi) kot pomembnima dejavnikoma dvigovanja konkurenčnosti organizacije. Pri tem je računalniška podpora razvojno-tehnični dokumentaciji proizvodnih in po problematiki podobnih organizacij (projektantske organizacije, inženiring in podobno) ključnega pomena, posebej v primeru, ko z eno rešitvijo, to je Gama System® eDocs, podpiramo prav vse vrste dokumentacij v organizaciji.

Vodstvo METRELA se je zavedalo zahtevnosti obvladovanja razvojno-tehnične dokumentacije in je sistematično pristopilo k pripravi seznama funkcionalnih zahtev, ki jih je prihodnji dokumentni sistem moral vsebovati. Na ta način se je izognilo zavajanju nekaterih ponudnikov rešitev DMS, ki namesto poudarjenih »enostavnih in za uporabnika prijaznih rešitev« ponujajo necelovite, nizko funkcionalne in manj učinkovite rešitve obvladovanja elektronskih dokumentov.

Milan Zupančič, direktor projektnega vodenja v Metrelu, je ob tem dejal: »Obvladovanje dokumentacije je temelj uspešnega poslovanja. V podjetju Metrel d.d. smo iskali rešitev, ki ne bi samo uredila vprašanja arhiviranja dokumentov, ampak tudi postopkov pri njihovem nastajanju. Predvsem pa smo iskali rešitev za popolno obvladovanje različic dokumentov v proizvodnem procesu.

Prvo fazo v procesu proizvodnje zahtevnega elektronskega izdelka z več 100 različnimi komponentami predstavlja tehnična dokumentacija iz različnih virov, kompleksno medsebojno povezana in stalno podvržena spremembam. Na CeBIT-u v Hannovru smo zasledili aplikacijo eDocs, ki je bila poleg vsega še izdelek podjetja iz neposredne bližine in ki je izpolnjevala naša pričakovanja.

Po izvedenem uvodnem testiranju je bil eDocs izbran v prepričanju, da je zaradi svoje odprte zasnove sistem, ki nam omogoča nadaljnji razvoj in prilagajanje situacijam, katerih ni mogoče predvideti. Uvajanje sistema je bilo opravljeno v sodelovanju s podjetjem Gama System na visoki profesionalni ravni in na najbolj kompleksnem tipu tako imenovane tehnične dokumentacije, kar nam daje tudi zagotovilo za prihodnjo izvedbo urejenih dokumentov na vseh ostalih področjih.«

Gama System je rešitev eDocs implementirala še pri enem podobno zahtevnem naročniku, to je ELRADU International d.o.o. iz Gornje Radgone, ki izdeluje elektronske komponente, vključno s tiskanimi vezji. Tudi v tem primeru smo v celoti izpolnili pričakovanja naročnika, zato pričakujemo, da se bodo eDocs uveljavili kot najvišji standard za to vrsto dokumentacije.

Primera implementacije v METRELU in ELRADU dokazujeta univerzalnost eDocs za uporabo v mešanih informacijskih okoljih. V METRELU smo Gama System® eDocs namestili poleg Kopinega ERP-sistema, za katerega smo razvili in namestili integrator za transakcijski sistem ter podatkovno zbirko Oracle. V ELRADU pa je rešitev uspešno implementirana v okolje BAAN in Microsoft SQL Server. Rešitev Gama System® eDocs je namreč razvita z Microsoftovo tehnologijo in uporablja podatkovni strežnik Microsoft SQL Server, s takšnimi namestitvenimi okolji pa smo uspešno odpravili pomisleke naročnikov glede združljivosti z obstoječimi rešitvami.

V družbi Gama System smo poleg tega razvili tudi lastni model uvajanja programske opreme, ki zagotavlja izjemno učinkovitost implementacije. Dosedanje izkušnje kažejo, da lahko družba Gama System uspešno uvaja lastne rešitve ob primerni podpori vodstva naročnika in v razumnih časovnih okvirih, praktično brez najmanjšega tveganja glede doseganja zastavljenih ciljev. Tako je Gama System tudi na tem področju dokazala, da najboljše rezultate dosega z lastnimi inovativnimi rešitvami.