GamaSystemLogo
Evropski projekt ReFLEX
Evropski projekt ReFLEX

Mala in srednje velika podjetja morajo v današnjem konkurenčnem trgu, če želijo uspeti, biti prilagodljiva, hitro odzivna na spreminjajoče se razmere na trgu in presegati zahteve potrošnikov.

Za razliko od večjih podjetij, se mala in srednje velika podjetja ne morejo nasloniti na svetovno priznane blagovne znamke, zato se izgubljena stranka ali zamujena priložnost pridobitve nove, mogoče nikoli ne bo povrnila. S tem razlogom morajo najti edinstvene načine razlikovanja njihove ponudbe. Z omejenimi sredstvi, se morajo boriti, da se prilagodijo spreminjajočim se razmeram na trgu, bodisi s hitrejšim lansiranjem izdelkov na trg, z višjo ravnjo storitev ali z znižanjem cen.

V kolikor srednje velika podjetja ostanejo fleksibilnejša, se lahko hitreje odzivajo na spreminjajoče se potrebe strank. Zaradi lažje obvladljivosti, bi si lahko privoščila več dinamike pri izvajanju poslov, kar povečuje njihovo dovzetnost na zelo spreminjajoče se poslovno okolje.

Doseganje poslovne prilagodljivosti je zato nujen pogoj za poslovni razvoj malih in srednje velikih podjetij.

Tehnološki razvoj, v zadnjih letih, je ustvaril nove priložnosti za realizacijo fleksibilnost pri njih. Še posebej pomembna je možnost pridobivanja veliko več podatkov ali informacij v realnem času izvajanja poslovnega procesa, ki so pomembni za njegovo izvršitev, kar jim omogoča hitro odzivnost.

Glavna trenda sta:

  • Razširitev uporabe GPS signalov in RFID senzorjev
  • Povečana uporaba javno dostopnih virov na spletu, kot so različni forumi, Twitter in podobno

Več o projektu si preberite na http://www.reflexforsmes.eu.

AnalyseBanner
Naročite analizo prihrankov>
Vnesite vaše podatke in pripravili vam bomo analizo prihrankov samo za vašo organizacijo.